Oorzaken ondergewicht

Er zijn meerdere zaken die kunnen zorgen voor ondergewicht.

Zo kan ondergewicht ontstaan door:

Gebrek aan eetlust
De reden hiervan kan bijvoorbeeld komen door stress/spanning waardoor men geen of een verminderde eetlust heeft. Ook kan het gebrek aan eetlust staan door medicijngebruik, eventueel in combinatie met een (psychische) ziekte waardoor er geen behoefte is aan eten of eten bemoeilijkt wordt.

Vertering- en opnamestoornissen
Hierbij kunnen darm- en schildklierproblemen zorgen voor een verkeerde en/of te snelle opname van de voedingsstoffen waardoor er ondergewicht onstaat.

Kauw en/of slikproblemen
Iets eten met een slecht en/of pijnlijk gebit, ontstekingen aan tandzenuwen of hals heeft kan een flinke hel zijn. Het gevolg hiervan is dat er vaak slecht en te weinig gegeten wordt, wat resulteert in ondergewicht.

(Zelf)Verwaarlozing
Ondergewicht ontstaat in dit geval vaak bij mensen die:

– Lichamelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen
– Depressief zijn
– Last hebben van stress
– Lijden aan anorexia nervosa
– Lijden aan boulimia nervosa

Daarnaast kan het zijn dat men simpelweg gewoon de tijd niet neemt om genoeg en op de juiste momenten te eten. Dit kan bijvoorbeeld komen door een drukke baan waarbij men de tijd of mogelijkheid niet heeft en/of neemt om genoeg te eten.

Ondergewicht kan echter ook genetische oorzaken hebben. Zo bestaan er bijvoorbeeld families waarbij veel personen mager zijn. Matig ondergewicht heeft in dit geval dan vaak te maken met een tengere lichaamsbouw. Zo kan het DNA invloed hebben op de lichaamssamenstelling met als gevolg dat de eetlust en het energieverbruik beïnvloed worden.